Brug af Orifarms website, www.apovit.dk, er underlagt følgende vilkår og betingelser:

Vilkår for brug
Ved brug af dette website accepterer du uden begrænsning eller forbehold nedenstående vilkår for brug og accepterer, at alle andre aftaler mellem dig og Orifarm Group (”Orifarm”) erstattes i dette tilfælde.


Formål med oplysningerne
Formålet med Orifarms website, www.apovit.dk, er at oplyse om Apovit produkterne og hvem som kan bruge dem. Alle informationer på dette site er udelukkende til informationsbrug og er ikke beregnet som erstatning for oplysninger fra egen læge eller fra sundhedspersonale.


Brug af indhold og ophavsret
Du er velkommen til at downloade, fremvise eller printe oplysninger fra dette site. Dette site og dets indhold, herunder tekst og billeder ejes af Orifarm, dets associerede selskaber og/eller partnere. Ingen tilladelse eller ret kan gives til eller udledes af nogen varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, metoder eller andre beskyttede rettigheder tilhørende Orifarm, dets associerede selskaber og/eller dets partnere.Links til andre websteder
Links til andre internetsider angives for brugervenlighedens skyld. Orifarm påtager sig intet ansvar for indholdet eller driften af disse og kan ikke holdes ansvarlig for erstatning eller skader, der skyldes indholdet eller driften.


Fortrolighed
Orifarm giver bindende tilsagn om fortrolighed. Brugeroplysninger bliver aldrig videregivet eller solgt. Læs mere i vores cookie – og privatlivspolitik.


Oplysninger “som de er og forefindes”
Oplysningerne på dette side formidles, som de “er og forefindes”. Orifarm fremsætter ingen erklæringer eller giver nogen garantier, hvad angår indholdet. Orifarm påtager sig absolut intet ansvar for, hvad der end måtte opstå i forbindelse med brugen af dette site eller dets indhold. Derudover hverken erklærer eller garanterer Orifarm, at din brug af sitets indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, der ikke ejes af Orifarm eller dets
associerede selskaber.Ansvarsfraskrivelse
Orifarm kan ikke holdes ansvarlig for erstatning eller skader, der opstår som følge af din adgang til eller mangel på adgang til dette site eller som følge af din tiltro til oplysninger, der gives. Orifarm fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab eller
følgeskader, pønalt begrundet erstatning og erstatning af konkret dokumenteret tab eller andre former for skadeserstatning, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skadeserstatning. Denne begrænsning omfatter skadeserstatning for eventuelle virusser, som måtte påvirke dit computerudstyr.


Lovvalg
Disse juridiske vilkår og dette sites indhold reguleres af og fortolkes i henhold til dansk materiel ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne meddelelse, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole.