I Viminco A/S, som en del af Orifarm Group (“Orifarm” eller “vi”) er databeskyttelse og fortrolighed højt prioriteret. Denne privatlivspolitik angiver klare retningslinjer for, hvorledes Orifarm behandler din persondata. Ydermere, forklarer vi hvorledes vi anvender din persondata i forbindelse med besøg på vores hjemmeside.

 

Dataansvarlig og kontaktinformation

Denne hjemmeside er administreret og ejet af:

Orifarm Group A/S
Energivej 15,
5260 Odense S
CVR: 27347282
Phone no.: +45 63952700
info@orifarm.com

Indsamling af persondata

Du bliver informeret om indsamling af din persondata. Den persondata vi indsamler vil fx være dit navn, din e-mailadresse og lignende identifikationsdata, inklusiv hvordan du navigerer på vores hjemmeside.

Når din persondata indsamles, vil det altid være angivet hvorvidt indsamlingen er frivillig og baseret på samtykke, eller hvorvidt den er nødvendig for at kunne opfylde den ønskede handling.

Din persondata indsamles i et eller flere nedenstående tilfælde:

Når du tilmelder dig Orifarms nyhedsbrev (GDPR art. 6 (1)(b));

Når du er kunde eller leverandør til Orifarm (GDPR art. 6 (1)(b));

Når du indberetter bivirkninger (GDPR art. 6 (1)(c));

Når du opretter en reklamation (GDPR art. 6 (1)(b));

Når du henvender dig med produktrelaterede spørgsmål (GDPR art. 6 (1)(c));

Når du er jobansøger (GDPR art. 6 (1)(b));

Når du befinder dig i Orifarms bygninger (GDPR art. 6 (1)(f)).

Brug af persondata

Persondata indsamles og bruges i forbindelse med:

Tilmelding af nyhedsbreve;

Kampagneinformationer;

Udsendelse af marketingmateriale, inklusiv invitationer til begivenheder;

Tilbagekaldelser;

Prisændringer;

Organisationsændringer;

Indrapportering til myndigheder i forbindelse med bivirkninger;

Kunderelation;

Leverandørrelation;

Ansættelse;

Tilfredshedsundersøgelser;

Statistikker;

Andre marketing initiativer.

Vær venligst opmærksom på, at vi kun fremsender marketingmateriale hvis du i forvejen har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, medmindre retsregler giver os ret til at kontakte dig uden et sådan forudgående samtykke.

Orifarm bevarer statistik, over hvilke områder besøgende på vores hjemmeside foretrækker. Denne indsamling indeholder ikke persondata. Ydermere indsamler vi information, om hvilke produkter vores brugere, som enhed, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre vores hjemmeside. Vi hverken sælger eller videregiver information om, hvordan vores besøgende navigerer eller bruger vores hjemmeside. Vi kan ikke se fra hvilken hjemmeside du kom eller hvilken efterfølgende hjemmeside du besøger, når du forlader vores hjemmeside.

Overførsel af persondata til andre dataansvarlige

Vi overfører ikke din persondata til tredjepart uden dit samtykke. Under visse omstændigheder, og begrundet i retsregler, kan det være nødvendigt at overføre information til offentlige myndigheder eller politiet. Et eksempel vil være, at anonymiseret data udleveres til Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med bivirkningsrapportering.

I tilfælde af organisationsændringer eller helt- eller delvist salg af virksomheden, vil enhver offentliggørelse være i overensstemmelse med gældende ret.

Sletning af persondata

Vi sletter din persondata, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle den i relation til et eller flere af de tidligere angivne formål i pkt. 3. Dog kan data i anonymiseret form opbevares og behandles i længere tid.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brug af cookies i vores cookie-politik, som du kan finde her [link].

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at tilsikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Ydermere bestræber vi os på at beskytte kvaliteten og integriteten af din persondata. For bivirkningsrapportering anonymiserer vi al persondata så vidt muligt under hensyntagen til legale retskrav.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om din behandlede persondata, med lovbaserede undtagelser. Ydermere, for visse kategorier af persondata, har du ret til at få din persondata rettet, slettet eller blokeret i overensstemmelse med gældende ret. Tilmed har du ret til indsigt i den persondata du har givet os og ret til at få denne overført til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke du har givet os, hvorefter vi vil slette din persondata medmindre vi sagligt kan begrunde fortsat behandling baseret på et andet formål. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kontakt os da venligst på dataprotection@orifarm.com.

Links til andre hjemmesider etc.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre virksomheders hjemmesider, eller for nogen form for behandling af persondata på sådanne. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse deres privatlivspolitikker.

Berigtigelse af persondata etc.

Såfremt du ønsker at vi opdaterer, berigtiger eller sletter den persondata vi opbevarer på dig, ønsker indsigt i den persondata vi behandler om dig, eller hvis du har andre spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, kan du kontakte os på dataprotection@orifarm.com. For indsigtsanmodning bedes du udfylde vores blanket til indsigtsanmodning her.

Klager

Såfremt du ønsker at anke behandlingen af din persondata, bedes du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet herpå. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.